Tràctaments Corporals

  • Servei de dietètica i nutrició Servicio de dietetica y nutrición    Col. : Laura Julià Sevé.
  • Drenatge limfàtic manual.
  • Anticel·lulítics
  • Reafirmant
  • Reafirmant pit
  • Depuratiu
  • Reductor
  • Benes fredes
  • Oxigenació de la pell
  • Cura ancestral